Rekisterinpitäjä

Yritys: JGarage Oy
Y-tunnus: 2892602–4
Puhelinnumero: 0400 263 078
Sähköpostiosoite: ari.jylha@jgarage.fi
Osoite: Rengastie 37, 90900 Kiiminki


Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava: Ari Jylhä
Puhelinnumero: 0400 263 078
Sähköpostiosoite: ari.jylha@jgarage.fi

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) vaatimusten mukaisesti tietoa siitä,
mitä henkilötietoja keräämme, miten tietojasi käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 8.12.2021.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?

JGarage Oy on parsipetien ja -käytävämattojen virallinen maahantuoja. Tähän
rekisteriin kerätään henkilötietoja asiakasyritystemme edustajista.
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta
määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

• tilausten käsittely ja toimitus
• arkistointi kirjanpitoa varten
• asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
• palvelun laadun ja tuotevalikoiman kehittäminen

Mitä henkilötietoja sinusta kerätään?

Sinusta voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

• etu- ja sukunimi
• edustamasi yrityksen nimi ja Y-tunnus
• asema organisaatiossa
• yrityksen osoitetiedot
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• keskustelut, joita käyt JGaragen edustajan kanssa

Käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja, henkilökohtaisten tietojesi
sijaan.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan
mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustomme käyttäjille. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Ne eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeisiin ei tallenneta käyttäjän
henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi tai osoite.
Kun saavut kotisivuillemme, sinulle tarjotaan mahdollisuus muokata evästevalintojasi.
Evästeasetuksiasi voit tarkastella ja muokata tästä.

Mistä saamme tietosi?

Henkilötietojasi saadaan, pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Yritysasiakkaat voivat antaa
yrityksessä työskentelevien henkilöiden tietoja henkilön puolesta, mikäli se on
työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen perusteella.

Kauanko säilytämme tietojasi?

Joillakin tuotteillamme on kymmenen vuoden takuu. Siksi säilytämme tietojasi
kymmenen vuotta yhteistyömme tilauksen toimituspäivästä.

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille?

Tietojasi käsittelee Toimitusjohtaja Ari Jylhän lisäksi yrityksen kirjanpitoa ja laskutusta
hoitava Tilitoimisto Tilipussi.

Tilitoimisto Tilipussi: Ruotutie 10D, 90630 Oulu. Lue yrityksen tietosuojakäytännöt
tästä.

Lisäksi henkilötietojasi käsittelee tuotetoimittajana toimiva Saksalainen Krainburg.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG: Göllstraße 8, 84529 Tittmoning,
Germany. Lue yrityksen tietosuojakäytännöt tästä.

Krainburgille luovutetaan pääsääntöisesti vain asiakkaan etu- ja sukunimi. Tällöin
toimituksen lähettää sinulle Ari Jylhä, joka lisää osoitetietosi rahtikirjaan vasta
lähetysvaiheessa Suomessa.

Mikäli tilaus toimitetaan asiakkaalle suoraan tehtaalta, annetaan Krainburgille myös
asiakkaan osoitetiedot. Jos myös osoitteesi luovutetaan Krainburgille, Ari Jylhä
informoi tästä sinua erikseen.

Rekisteröidyn oikeudet

oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

• oikeus saada pääsy tietoihin
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman
lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin
on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit toteuttaa oikeuksistasi ottamalla yhteyttä tietosuojasta vastaavaan Ari Jylhään.
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä
valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme
informoimaan tällaisessa tapauksessa myös Ari Jylhää, jotta mahdollinen virhe
voidaan korjata.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle
Sähköpostiosoite tietosuoja@om.fi
Puhelinneuvonta 029 566 6777

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Asiakastietojasi säilytetään myös Ari Jylhän hallinnassa olevassa Microsoft OneDrive
-pilvitallennustilassa. Osa palvelimista saattaa sijaita EU-alueen ulkopuolella.
Microsoft noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy
Shield Framework -periaatteita. Microsoftin tietosuojasta voit lukea tästä.

Henkilötietorekisterin suojaus

• Henkilötiedot siirretään sähköisessä muodossa SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Rekisteritiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä
virustentorjuntaohjelmistoin.
• Paperiversiona olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.
• Yrityksen sähköpostiliikenne hoidetaan kotimaisen Planeetta Internet Oy:n
yrityssähköpostin kautta. Yhteys on salattu.
• Tilitoimisto Tilipussin käsittelemät tiedot sijaitsevat luotettavana pidetyssä
Visma Fivaldi -taloushallinto-ohjelmassa.
• Yrityksen lukuun toimivien yritysten kanssa tehdään asianmukaiset sopimukset
henkilötietojen lainmukaisesta turvallisesta käsittelystä.
• Yrityksen lukuun toimivat yritykset käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa,
kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Tietosuojaseloste – Yhteistyökumppanit

Rekisterinpitäjä

Yritys: JGarage Oy
Y-tunnus: 2892602–4
Puhelinnumero: 0400 263 078
Sähköpostiosoite: ari.jylha@jgarage.fi
Osoite: Rengastie 37, 90900 KiiminkiYhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava: Ari Jylhä
Puhelinnumero: 0400 263 078
Sähköpostiosoite: ari.jylha@jgarage.fiYleistä

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) vaatimusten mukaisesti tietoa siitä,
mitä henkilötietoja keräämme, miten tietojasi käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 8.12.2021.Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?

JGarage Oy on parsipetien ja -käytävämattojen virallinen maahantuoja. Tähän
rekisteriin kerätään henkilötietoja yrityskumppaniemme ja jälleenmyyjiemme
edustajilta.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta
määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

• yhteistyön toteuttaminen
• laskutus
• yhteistyön ja palveluiden kehittäminenMitä henkilötietoja sinusta kerätään?

Sinusta voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

• etu- ja sukunimi
• edustamasi yrityksen nimi ja Y-tunnus
• asema organisaatiossa
• yrityksen osoitetiedot
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• keskustelut, joita käyt JGaragen edustajan kanssa

Käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja, henkilökohtaisten tietojesi
sijaan.Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan
mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustomme käyttäjille. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Ne eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeisiin ei tallenneta käyttäjän
henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi tai osoite.

Kun saavut kotisivuillemme, sinulle tarjotaan mahdollisuus muokata evästevalintojasi.
Evästeasetuksiasi voit tarkastella ja muokata tästä.Mistä saamme tietosi?

Henkilötietojasi saadaan, pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Yritysasiakkaat voivat antaa
yrityksessä työskentelevien henkilöiden tietoja henkilön puolesta, mikäli se on
työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.Millä oikeusperusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Olemme tehneet edustamasi yrityksen kanssa sopimuksen, joten käsittelemme
henkilötietojasi sopimuksen perusteella.Kauanko säilytämme tietojasi?

Jälleenmyyjät: Joillakin tuotteilla, joita myyt on kymmenen vuoden takuu. Siksi
säilytämme tietojasi kymmenen vuotta yhteistyömme päättymisen jälkeen.

Muut yhteistyökumppanit: Kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta
verokauden päättymisestä. Siksi säilytämme tietosi seitsemän vuotta verokauden
päättymisen jälkeen.Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille?

Tietojasi käsittelee Toimitusjohtaja Ari Jylhän lisäksi yrityksen kirjanpitoa ja laskutusta
hoitava Tilitoimisto Tilipussi.

Tilitoimisto Tilipussi: Ruotutie 10D, 90630 Oulu. Lue yrityksen tietosuojakäytännöt
tästä.Rekisteröidyn oikeudet

oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

• oikeus saada pääsy tietoihin
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• oikeus saada tieto, jos henkilötietoja oikeistaan, poistetaan tai rajoitetaan
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman
lainmukaista perustettaRekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin
on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.Miten käytät oikeuksiasi?

Voit toteuttaa oikeuksistasi ottamalla yhteyttä tietosuojasta vastaavaan Ari Jylhään.
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä
valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme
informoimaan tällaisessa tapauksessa myös Ari Jylhää, jotta mahdollinen virhe
voidaan korjata.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle
Sähköpostiosoite tietosuoja@om.fi
Puhelinneuvonta 029 566 6777Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Tietojasi säilytetään myös Ari Jylhän hallinnassa olevassa Microsoft OneDrive –
pilvitallennustilassa. Osa palvelimista saattaa sijaita EU-alueen ulkopuolella.
Microsoft noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy
Shield Framework -periaatteita. Microsoftin tietosuojasta voit lukea tästä.Henkilötietorekisterin suojaus

• Henkilötiedot siirretään sähköisessä muodossa SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Rekisteritiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä
virustentorjuntaohjelmistoin.
• Paperiversiona olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.
• Yrityksen sähköpostiliikenne hoidetaan kotimaisen Planeetta Internet Oy:n
yrityssähköpostin kautta. Yhteys on salattu.
• Tilitoimisto Tilipussin käsittelemät tiedot sijaitsevat luotettavana pidetyssä
Visma Fivaldi -taloushallinto-ohjelmassa.
• Yrityksen lukuun toimivien yritysten kanssa tehdään asianmukaiset sopimukset
henkilötietojen lainmukaisesta turvallisesta käsittelystä.
• Yrityksen lukuun toimivat yritykset käsittelevät tietoja vain siinä laajuudessa,
kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.